O HISTORII LAM A ALPAK.

obrázek obrázek

Starosvětští a novosvětští velbloudi mají stejné společné předky.
Část těchto pravěkých velbloudovitých se během poslední doby ledové, před přibližně
dvěma miliony let, dostala přes tehdejší zemské spojení v Beringově úžině
do Asie a vyvinula se tam do starosvětských velbloudů, tak jak je dnes známe,
velblouda dvouhrbého a jednohrbého dromedára.
Jiná část pravěkých velbloudovitých putovala do Střední a Jižní Ameriky,
kde se z nich v průběhu doby vyvinuly předkové dnes žijících druhů
velbloudů Nového světa. V Severní Americe velbloudovití vyhynuli
před přibližně 12000 lety.
Z těchto pralam se vyvinuly oba dnes ještě v Jižní Americe na území And
žijící divoké druhy vikuně a guanaky.

obrázek obrázek

V Peru, ještě před dobytím španělskými conquistadory,
patřili alpaky, nazývané také "peruánské ovce", či "malý dobytek",
a kterých bylo nesmírné množství, výhradně Slunci a Incovi.
Byli svěřeny do péče pastýřům, kteří je vodili z jednoho kraje
do druhého podle ročních období a dle velmi propracovaného řádu.

obrázek obrázek

Velký počet zvířat se každoročně zasílal do hlavního města Cuzka
pro potřebu dvora a pro náboženské slavnosti k obětování.
Ovšem byli to pouze samci, samice se zabíjet nesměly.
Pravidla pro ošetřování a chov těchto stád
byla propracována do nejmenších podrobností,
a to tak zasvědceně, že to vzbudilo obdiv Španělů,
kteří měli zkušenosti s chovem početných stád ovcí ve své vlasti.

obrázek

V určenou roční dobu se lamy stříhaly a vlna se odevzdávala do veřejných skladišť.
Odtud se pak vydávala v množství odpovídajícím početnosti rodiny
a jejím potřebám, určité množství se ale muselo poté zpracovat pro Incu,
na což se velmi přísně dohlíželo.


zdroj : WILLIAM HICKLING PRESCOTT: DĚJINY DOBYTÍ PERU
JOHN HEMMING: DOBYTÍ ŘÍŠE INKU
STUART STIRLING: PIZARRO, DOBYVATEL ŘÍŠE INKU
ERIC HOFFMAN: THE COMPLETE ALPACA BOOK

NAVRCHOLU.cz