O CHOVU ALPAK.

CO POTŘEBUJETE PRO CHOV ALPAK ?

1) Povolení pro chov nebezpečných zvířat,

už nyní nově NENÍ TŘEBA !!!

Výklad nového zákona, kde nebylo úplně jasné, jestli lamy a alpaky
spadají pod druhy zvířat vyžadující zvláštní péči,
uvádím níže:


Ustanovení § 2 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů
zvířat vyžadujících zvláštní péči, zní takto:
"Z třídy savců (Mammalia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
z řádu sudokopytníci (Artiodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů
označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona, zvířat
chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti
a lamy krotké (Lama glama) a alpaky (Vicugna pacos)."

Z výše uvedeného plyne, že lama krotká a alpaka nejsou považovány
za zvířata vyžadující zvláštní péči.
Ostatní druhy lam jsou považovány za druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
a je nutné mít k jejich chovu v zájmovém chovu povolení
místně příslušné krajské veterinární správy.

Vyhláška č. 75/1996 Sb. byla zrušena, nemůže tedy působit právní následky.
Kategorie nebezpečných druhů zvířat již neexistuje.
Lama může být zvířetem v zájmovém chovu i zvířetem hospodářským.
Zařazení zvířete do určité kategorie závisí na tom, za jakým účelem je chováno.
Pro účely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, se podle § 3 rozumí:

d) hospodářským zvířetem zvíře chované pro produkci živočišných produktů,
vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské
účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci,
drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata
ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek
genetických modifikací nebo nových genetických kombinací,

e) zvířetem v zájmovém chovu zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním
účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených
nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové
činnosti člověka, nebo zvíře sloužící člověku
jako jeho společník.

JUDr. Jana Spurná, Ministerstvo zemědělství,
odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat.
Tel.: 221 812 346, fax: 221 812 9672) Zařízení pro chov
Přístřešky pro zvířata, je potřeba počítat s min. 2 m2 pro každé
chované zvíře a výběh min 150 m2 pro tři zvířata,
pro každé další o 30 m2 více.

3) Oplocení výběhu,
pro alpaku se udává výška oplocení 140 cm,
z vlastních zkušeností, pokud máte klidná vyrovnaná zvířata a větší prostor,
určitě postačí i 120 cm.

4) Pro přepravu zvířat,
za účelem zisku, což je i např. výstava nebo připouštění,
nově i osvědčení o způsobilosti pro řidiče
a průvodce přepravující zvířata.

Alpaky jsou zvířata žijící ve stádech, proto je důležité
chovat nejméně dvě nebo více zvířat. Chov jen jednoho kusu není vhodný.
Plocha pastviny musí být pro první zvíře ve stádě 1000m2 a pro každé
další 100m2.Na ustájení mají Alpaky jen minimální požadavky.
Nesmí v něm být průvan a každé zvíře musí mít minimálně 2m2 prostoru.
Alpaky jsou přežvýkavci (s třídílným žaludkem podobným s velbloudím, který
se odlišuje od žaludku ostatních přežvýkavců).
Hlavní stravou je tráva a seno. Seno musí být vždy volně k dispozici.
Alpaky jsou uzpůsobené ze svého domova v Jižní Americe na skromnou stravu.

obrázek

Samcům okolo dvou let začínají narůstat tzv. BOJOVÉ ZUBY, kterými se mohou
zvířata navzájem velmi poranit, proto se musí ořezávat.
Zubů je celkem šest, jsou zahnuté směrem dozadu.

obrázek obrázek obrázek

S jejich kontrolou se doporučuje začínat od věku 18. měsíců.

obrázek

NAVRCHOLU.cz